EMALT PROJECTRESULTATEN

Alain de Botton en John Armstrong stellen dat kunst zeven functies heeft die de menselijke psychologie vanuit verschillende hoeken raken en leggen de 'lijdensfunctie' als volgt uit: "Een van de onverwacht belangrijkste dingen die kunst voor ons kan doen, is ons leren hoe we met meer succes kunnen lijden" (De Botton, Armstrong, 2014, p. 26). In deze context kan gezegd worden dat kunst de draaglijkheid en veerkracht van individuen en groepen vergroot. Deze vaststelling van de Botton en Armstrong wordt ook uitgedrukt in de bevindingen als "het pijnlijke omzetten in positief en leuk" en komt overeen met de bevindingen van ons project. Volgens de resultaten van het EMALT-project;
Waargenomen effect op verschillende groepen - We hebben met succes een breed publiek bereikt.
-We hebben met succes een breed publiek bereikt via de traditionele media en op effectieve wijze het bewustzijn van het belang en de relevantie van het project onder verschillende socio-demografische groepen vergroot.
 - Specifieke doelgroepen zoals organisaties en instellingen die zich inzetten voor de integratie van migranten en vluchtelingen en professionals die met hen werken, werden actief betrokken bij onze verspreidingsactiviteiten. Hun positieve houding en interesse onderstreepten de relevantie en impact van het project. 
- Het hielp ons om nieuwe projectideeën te creëren om strategieën te ontwikkelen om slaapproblemen zonder medicatie op te lossen. 
-deelnemers waren in staat om de gezonde werking van het zenuwstelsel te bevorderen door een voorwerp dat ze zich in gedachten hadden voorgesteld, om te zetten naar concreet materiaal.
- De activiteiten gaven de deelnemers een gevoel van acceptatie in het sociale leven. Vooral in een omgeving waar er geen discriminatie, kritiek, censuur, ondervraging is, is het effect van het uiten van hun eigen persoonlijkheid opgetreden.
Het bieden van gratis toegang tot gepubliceerde e-books en voorbeeldgegevens is een open bron geworden voor organisaties die op dit gebied werken.
 Effect op partnerorganisaties - 
 - Alle partners zagen positieve effecten op hun toegenomen zichtbaarheid en reputatie.
 - Partners legden de basis voor toekomstige samenwerking in soortgelijke projecten. 
- Inspanningen om de communicatie met maatschappelijke organisaties op verschillende niveaus te versterken, werden verder opgevoerd.
 - Alle partnerorganisaties profiteerden van de bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van hun personeel. 
- De uitwisseling van informatie droeg bij tot het ontstaan van nieuwe praktijken en ideeën voor therapieën.
Europese en internationale impact: 
1. Breder contactgebied: Het project vergemakkelijkte de uitbreiding van contacten met andere NGO's en openbare instellingen die geïnteresseerd zijn in dit gebied. Het was duidelijk dat de belangstelling van verschillende organisaties die aan soortgelijke projecten wilden meewerken, sterk toenam. 
2. Gezondheidsbewustzijn: Verslagen van voortdurende inspanningen om het bewustzijn op het gebied van gezondheid te vergroten, wijzen op een toegenomen belangstelling en nadruk op meerdere ziekten. 
3. Verspreiding van sociale media: Projectresultaten werden door alle partners actief gedeeld op sociale media, waardoor de zichtbaarheid en het bereik toenamen. 4. Creëren van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden: De verspreiding van de projectresultaten en het leggen van nieuwe contacten leidde tot het creëren van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.